Status for året – 2021

Her er det fremsatte delmål for året 2021.

  • Min portefølje januar 2021:                   1 549 524 kr. 
  • Mit delmål for januar 2022:                   1 880 000 kr.

Delmålet for vækst i porteføljen for året 2021 på +330 000 kr. kommer af et kontant indskud til investeringen på 13750 kr. x 12 = 165 000 kr. Hertil en forventning om afkast før skat på ca. 165 000 kr.

Se min investeringsplan for 2021 her

Status pr. 01. Jan. 2022

December har været en god måned for mine aktier. I løbet af måneden steg min aktieafkast fra 25 531kr. til 55 023kr. Så meget af den tabte værdi i november blev hentet igen i løbet af december. Med det fine resultat for aktieafkastet i december 2021, blev det samlet afkast for år 2021 +14,2%.

Mit fremsat delmål for året om en samlet forøgelse af porteføljen på 330 000kr. blev mødt med 107,5% hvilket svarer til +354 851 kr. På afkastsiden, har det været et fantastisk resultat på 236 243kr. På investeringssiden udgør det sidsatte beløb til investering 118 608 kr. Det er noget under budgettet på 165 000 kr. Der skyldes at der generelt har været større forbrug dette år samt det faktum at jeg gik lidt ned i tid på mit arbejde (33 t/ugen) for at passe invest24, har kostet lidt på investeringsmiddel. Desuden har der været udgifter til leje af kontor.

Med udgangen af 2021 har jeg været i gang med at investere i 8 år. Med årets resultat udgør min samlet portefølje 1 904 375 kr. Dermed er målet fremsat ultimo 2025 opnået med 63,5%. Det svarer til en stigning på 63,5% – 51,7% = 11,8%.

Af den samlet portefølje udgør afkastet for 8 års perioden 721 984 kr. Det svarer til en samlet afkast på 61,1% for perioden af det investeret beløb på 1 182 391 kr.

Mine investeringer pr. 01. januar 2022

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har for året givet en afkast på 11,5%. Dette svarer til et samlet afkast på 102 187kr.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. januar 2022

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.01.2022.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01. januar 2022

Jeg har i år 2021 modtaget et samlet udbytte i denne beholdning på 2068 kr.

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udbytte og udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 03.01.2022. Jeg har således 22 aktier i min beholdning.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 01. januar 2022

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01.01.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 01.01.2022.

I denne beholdning modtog jeg et samlet udbytte på 17030 kr. i år 2021.

Udbytte modtaget i år 2021

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. december 2021

I november blev vores private husbyggeri projekt afsluttet og overtaget. Investeringsmæssigt har aktierne givet et samlet fald på knap 4%. Det har kostet ca. 25000kr på afkastet.

Ene af mine lejligheder er blevet overtaget af nye lejer pr. 30/11. Ellers er der stabile afkast på ejendomme og P2P udlån. Bemærk at de fremsatte mål for året er allerede nået sidst oktober. Hvis bare aktierne nogenlunde kan holde sig i ro.

November måned har samlet set bragt et fald på afkast på 5 475 kr. Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt november opnået med 111,3%. Det er en vækst på +3,8% siden sidste måned, svarende at porteføljen samlet er øget med 12 599kr. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 63,9%.

Portefølje pr. 01. december 2021

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 11 måneder blev 199 244 kr. Mit samlet afkast svarer til en årlig gennemsnitligt afkast på 12,7%. Afkastet er udregnet således:

(199 244 kr. / (1 916 719 kr. – 199 244 kr.)) / 11 x 12 måneder = 12,7 %

Min portefølje og afkast pr. 01. december 2021

Mine investeringer pr. 01. december 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 11 måneder givet en afkast på 11,83%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 11,83% / 11 x 12 = 12,9%.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. december 2021

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.12.2021. Afkastet er siden sidste måned faldet i denne portefølje svarende til 4 469 kr.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01. december 2021

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 01.12.2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 01. december 2021

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01.12.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 01.12.2021.

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i november.

Udbytte modtaget i november

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. november 2021

Oktober måned har været en fin måned med fine afkast på mine aktieinvesteringer. Indkomster fra mine ejendomme og P2P Udlån har været stabile. Det har også været muligt at sidesætte en god sum penge til fremtidige investeringer.

Det fremsatte mål for år 2021 er hermed nået, to måneder før tid.

Oktober måned har samlet set bragt en stigning på afkast på 24 688 kr. Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt september opnået med 107,5%. Det er en vækst på +16,3% siden sidste måned, svarende at porteføljen samlet er øget med 53 551kr. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 63,5%.

Portefølje pr. 01. november 2021

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 10 måneder blev 204 719 kr. Mit samlet afkast svarer til en årlig gennemsnitligt afkast på 14,5%. Afkastet er udregnet således:

(204 719 kr. / (1 904 120 kr. – 204 719 kr.)) / 10 x 12 måneder = 14,5 %

Min portefølje og afkast pr. 01. november 2021

Mine investeringer pr. 01. november 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 10 måneder givet en afkast på 10,44%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 10,44% / 10 x 12 = 12,5%.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. november 2021

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.11.2021. Afkastet er siden sidste måned steget i denne portefølje svarende til 4 390 kr.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01. november 2021

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 01.11.2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 01. november 2021

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01.11.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 01.11.2021.

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i oktober.

Udbytte modtaget i oktober

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. oktober 2021

September måned har været travl en måned for mig med en hel del private gøremål, blandt andet med vores privat husbyggeri.

Investeringsmæssigt har september måned har været en anelse negativ for mine aktieinvesteringer. Måneden har bragt et samlet tab på 10 357 kr.

September måned har samlet set bragt et fald på afkast på -6 808 kr. Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt september opnået med 91,2%. Det er en vækst på +1,4% siden sidste måned, svarende at porteføljen samlet er øget med 4 664 kr. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 61,7%.

Portefølje pr. 01. oktober 2021

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 9 måneder blev 180 031 kr. Mit samlet afkast svarer til en årlig gennemsnitligt afkast på 14,4%. Afkastet er udregnet således:

(180 031 kr. / (1 850 569 kr. – 180 031 kr.)) / 9 x 12 måneder = 14,4 %

Min portefølje og afkast pr. 01. oktober 2021

Mine investeringer pr. 01. oktober 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 9 måneder givet en afkast på 8,95%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 8,95% / 9 x 12 = 11,9%. Sidst i september faldt terminen for realkreditlånet for mine 4 ejendomme. Det kan mærkes i den samlet afregning og opgørelse. Ud fra beregningen sidste måned blev års gennemsnit afkastet fundet til 14%, men nu efter ydelsen på realkreditlånet falder den samlet års gennemsnit afkast til 11,9%.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. oktober 2021

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.10.2021. Afkastet er siden sidste måned faldet med 4,1%. Faldet i denne portefølje svarer til -3 241 kr.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01. oktober 2021

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 01.10.2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 01. oktober 2021

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01.10.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 01.10.2021.

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i september.

Udbytte modtaget i september

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. september 2021

August måned har været en travl måned for mig. Udover en uges sommerferie og en hel del private gøremål, så har der på ejendomsside været et ny lejerskifte til den 1. september. Så der blev brugt tid til at finde en ny lejer samt ordne alt de praktiske og klargøre lejligheden til indflytning. Desuden har jeg afholdt foredrag i Herning både på dansk og tamilsk. Jeg har også givet interview vedr. investering på tamilsk til radiostationen Ilangkatu.

Jeg har pr. 01. august købt adgang til en flexplads og kontormiljøet hos Construction Center Denmark i Campus Horsens. Jeg ser frem til at benytte mig af de mange muligheder stedet tilbyder.

Investeringsmæssigt har augustmåneden på aktiesiden bragt en stigning på ca. 2%. Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt august opnået med 89,8%. Det er en vækst på +19,6% siden sidste måned, svarende at porteføljen samlet er øget med 64 691 kr. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 61,5%.

Portefølje pr. 01. september 2021

Mine aktier har i august måned haft en lille fremgang svarende til en værdistigning på 8 679 kr. Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 8 måneder blev 186 839 kr. Det er en øgning af afkastet på 27 405 kr. siden sidste måned. Mit samlet afkast svarer til en årlig gennemsnitligt afkast på 16,9%. Afkastet er udregnet således:

(186 839 kr. / (1 845 905 kr. – 186 839 kr.)) / 8 x 12 måneder = 16,9 %

Min portefølje og afkast pr. 01. september 2021

Mine investeringer pr. 01. september 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 8 måneder givet en afkast på 9,35%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 9,35% / 8 x 12 = 14%.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. september 2021

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.09.2021. Afkastet er siden sidste måned øget med 0,67%. Det skal dog ses i relativ til porteføljens samlet værdi, som hver måned er sat til at øge med 10 000 kr. Stigningen i denne portefølje svarer til 1 810 kr.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01. september 2021

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 01.09.2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 01. september 2021

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01.09.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 01.09.2021.

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i august.

Udbytte modtaget i august

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. august 2021

Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt juli opnået med 70,2%. Det er en vækst på +5,0% siden sidste måned, svarende at porteføljen samlet er øget med 16 628 kr. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 59,4%.

Portefølje pr. 01. august 2021

Mine aktier har i juli måned været ramt at lidt nedgang. Det blev til et samlet tab af værdi på 13 342 kr. Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 7 måneder blev 159 434 kr. Det er en øgning af afkastet på 7 261 kr. siden sidste måned. Mit samlet afkast svarer til en årlig gennemsnitligt afkast på 16,9%. Afkastet er udregnet således:

(159 434 kr. / (1 781 214 kr. – 159 434 kr.)) / 7 x 12 måneder = 16,9 %

Min portefølje og afkast pr. 01. juli 2021

Mine investeringer pr. 01. august 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 7 måneder givet en afkast på 8,0%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 8,0% / 7 x 12 = 13,7%.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. august 2021

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 02.08.2021. Afkastet er siden sidste måned faldet med -1,1%. Det skal dog ses i relativ til porteføljens samlet værdi, som sidste måned blev øget med 10 000 kr.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 02. august 2021

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 02.08.2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 02. august 2021

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 02.08.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 02.08.2021.

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i juli. Det svarer hermed til et samlet udbytte på 9 515 kr. for året 2021.

Udbytte modtaget i juli

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. juli 2021

Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt juni opnået med 65,2%. Det er en vækst på +5,4% siden sidste måned, svarende at porteføljen samlet er øget med 17 794 kr. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 58,8%.

Portefølje pr. 01. juli 2021

Mine aktier har i juni måned været lidt op og ned og endt med en lille positivt resultat siden sidste måned. Min afkast på ejendomme er gået en anelse ned med betaling af rente og bidrag til termin.

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 6 måneder blev 152 173 kr. Det er en øgning af afkastet på 9 227 kr. siden sidste måned. Mit samlet afkast svarer til en årlig gennemsnitligt afkast på 18,9%. Afkastet er udregnet således:

(152 173 kr. / (1 764 586 kr. – 152 173 kr.)) / 6 x 12 måneder = 18,9 %

Min portefølje og afkast pr. 01. juli 2021

Mine investeringer pr. 01. juli 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 6 måneder givet en afkast på 6,3%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 6,3% / 6 x 12 = 12,6%. Sidste måned blev års gennemsnit fundet til 15,8%. Men med en samlet udgift af renter og bidrag på 15 672 kr. til kreditforeningen, der blev betalt her til 2. termin, fås hermed den reelle afkast efter halve året 2021.

Ejendomsinvesteringer og afkast pr. 01. juli 2021

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 05.07.2021. Afkastet er siden sidste måned steget med +3,4%.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 05. juli 2021

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 05.07.2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, pr. 05. juli 2021

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 05.07.2021.

Udvikling af min portefølje, pr. 05.07.2021.

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i juni. Det svarer hermed til et samlet udbytte på 9 438 kr. efter halve året 2021.

Udbytte modtaget i juni

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. juni 2021

Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt april opnået med 58,2%. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 59,8%.

Portefølje pr. 01. juni 2021

Maj har været en fantastisk måned med gode afkast og udbytte modtaget på mine aktier. Jeg har valgt at reducere lidt i min aktiebeholdning (ca. 20%).

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 5 måneder blev 142 946 kr. som svarer til årlig gennemsnitligt afkast på 21,4%. Afkastet er udregnet således:

(142 946 kr. / (1 746 792 kr. – 142 946 kr.)) / 5 x 12 måneder = 21,4 %

Min portefølje og afkast

Mine investeringer pr. 01. juni 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 5 måneder givet en afkast på 6,6%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 6,6% / 5 x 12 = 15,8%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 02.06.2021.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 02/06/2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet

Jeg har valgt at reducere lidt i min aktiebeholdning (ca. 20%). Jeg valgte at øge min aktiebeholdning sidst 2020 og start 2021. Jeg benyttede også mig af Nordnet superlån, lån med sikkerhed i aktier, til at øge min beholdning som inden reduktion udgjorde samlet 611 690kr. pr. 01. maj 2021. Jeg vælger nu at reducere min beholdning for ikke at have et lån hos Nordnet samt for at gå en lille smule i kontanter.

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 02/06/2021.

Udvikling af min portefølje

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i maj.

Udbytte modtaget i maj

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. maj 2021

Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er efter endt april opnået med 47,3%. Samlet status på mit fremsatte mål er hermed opnået med 56,9%.

Portefølje pr. 01. maj 2021

I april måned har der været en mindre korrektion på min aktiebeholdning. Det skal bemærkes at der i marts har været en ret stor stigning. Korrektionen resulterede i en reduktion på den samlet beholdnings værdi på 12 513kr. Dermed bliver den samlet aktie afkast hidtil på 7,1%. Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 4 måneder blev 108 681 kr. som svarer til årlig gennemsnitligt afkast på 20,4%. Afkastet er udregnet således:

(108 681 kr. / 1 705 527 kr.) / 4 x 12 måneder = 20,4 %

Min portefølje og afkast

Mine investeringer pr. 01. maj 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 4 måneder givet en afkast på 4,9%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 4,9% / 4 x 12 = 14,7%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.05.2021.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 01/05/2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, Danske aktier
Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet, Udlandske aktier

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01/05/2021.

Udvikling af min portefølje

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i april.

Udbytte modtaget i marts

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. april 2021

Min samlet portefølje og status på delmålet for året og status på den endelig mål ses herunder. Delmålet for året er allerede efter marts opnået med 40,7%. Samlet status på mit fremsatte mål er opnået med 56,1%.

Portefølje pr. 01. april 2021

Marts måned har været supergodt, særligt for mine aktiebeholdning. For første gang i året bliver aktie afkastet positivt med en samlet afkast på 9,4%. Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 3 måneder blev 100 636 kr. som svarer til årlig gennemsnitligt afkast på 25,4%. Afkastet er udregnet således:

(100 636 kr. / 1 683 836 kr.) / 3 x 12 måneder = 25,4 %

Min portefølje og afkast

Mine investeringer pr. 01. april 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 3 måneder givet en afkast på 3,18%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 3,18% / 3 x 12 = 12,7%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 01.04.2021.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i marts.

Udbytte modtaget i marts

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 01/04/2021.

Beholdning af udvalgte aktier i Nordnet

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set, pr. 01/04/2021.

Udvikling af min portefølje

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. marts 2021

Portefølje pr. 01. marts 2021

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Mit samlet afkast for årets første 2 måneder blev 36568 kr. som svarer til årlig gennemsnitligt afkast på 6,3%. Afkastet er udregnet således:

(36 568 kr. / 1 613 388 kr.) / 2 x 12 måneder = 13,6 %

Min portefølje og afkast

Mine investeringer pr. 01. marts 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første 2 måneder givet en afkast på 3,4%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 3,4% / 2 x 12 = 20,4%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 14.03.2021.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet

I denne beholdning modtog jeg følgende udbytte i februar.

Udbytte modtaget i februar

Udbytte og udvalgte aktier

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 14/03/2021.

Aktiebeholdning

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set for januar og februar pr. 14/03/2021.

Udvikling, den samlet aktieportefølje

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. Feb. 2021

Januar begyndte godt for aktier de første par uger, men blev afbrudt af nedgang mod slutning af måneden. Det formodes at nedgangen skyldes uro på markedet ift. aktiedrama om Gamestop aktien. Ellers har lejeindtægterne og renteindtægterne fra P2P udlån været solide for måneden som sædvanligt.

Portefølje pr. 01. Feb. 2021

Herunder ses min samlet beholdning opdelt i aktiver. Jeg har i løbet af januar øget min aktiebeholdning som nu er op på 32% af samlet beholdning. Mit samlet afkast for måneden blev 8247 kr. som svarer til årlig gennemsnitligt afkast på 6,3%. Afkastet er udregnet således:

(8 247 kr. / 1 575 224 kr.) / 1 x 12 måneder = 6,3 %

Min portefølje og afkast

Mine investeringer pr. 01. Feb. 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har på årets første måned givet en afkast på 1,7%. Dette svarer til en års gennemsnit på: 1,7% / 1 x 12 = 20,7%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Jeg har øget min aktieinvesteringer i løbet af januar.

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 09.02.2021.

Månedsopsparingskontoen i Nordnet

Udbytte og udvalgte aktier: Jeg har i januar modtaget udbytte i Tryg.

Udbytte modtaget i Januar

I januar har jeg købt aktier i følgende selskaber. Det er aktier jeg allerede havde, men valgte at supplere op.

Aktier købt i januar

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 09/02/2021. Jeg har således 24 aktier i min beholdning.

Aktiebeholdning

Herunder ses udvikling af min portefølje samlet set for januar måned.

Udvikling, den samlet aktieportefølje

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast