Investeringsplan 2021

På denne side præsenteres mine investeringsplaner for 2021.

Budget 2021: Budget for 2021 er generelt ikke væsentligt ændret i forhold til budget for 2019, se her for detaljer. Dog budgetteres der i år med at hensætte 13750 kr./måned til investeringerne. Dette svarer til en øgning på 1250 kr./måned i forhold til år 2019.

Delmål 2021

Ethvert mål kræver delmål, derfor vil jeg fremsætte delmål for hvert år. Delmålet for vækst i porteføljen for året 2021 på +330 000 kr. kommer af et kontant indskud til investeringen på 13750 kr. x 12 = 165 000 kr. Hertil en forventning om afkast før skat på ca. 165 000 kr.

Min samlet portefølje pr. 01. jan. 2021, inkl. afkastet for 2020 (før skat) er på 1 549 524 kr. Størrelsen på beskatning er endnu uvist, da de endelige regnskaber, selvangivelser mv. først skal laves.

  • Min portefølje januar 2021: 1 549 524 kr.
  • Mit delmål for januar 2022: 1 880 000 kr.

Se udvikling af min portefølje siden januar 2014 frem til nu her.

Planlagte investeringer 2021

Ejendomme

Jeg har umiddelbart ikke nogen planer for at foretage ejendomsinvesteringer med udlejningsformål i 2021. Det skyldes at vi i 2021 skal bygge nyt hus til os selv i privat regi. Vi regner med at hele 2021 går med byggeprojektet som glæder os meget til.

Finansieringsmæssigt betyder dette nybyggeri så meget at der skal bygges en vis kapital op for at øge vores samlet soliditetsgrad på alle vores ejendomme, som min bank Nykredit hentyder skal være 25%. Det vil jeg skrive mere om når jeg får det helt afstemt og får lagt en plan for det.

Ellers skal jeg administrere vores 4 udlejningslejligheder som jeg i 2020 fik lavet et samlet fælleslån for. Vi bor lige nu selv i ene af dem siden december 2020.

P2P Udlån

Jeg planlægger at reducere og trække mig ud af min investering i Mintos. I
stedet har jeg og min ven planlagt at oprette de nødvendige privatudlån aftaler mellem os for at få ham og familien ud af ”kviklån” krisen. Det viser sig at være en større omgang. Under afsnittet P2P udlån her kan der læses nærmere om min vens ”kviklån” krise.

Jeg har igennem interne låne aftaler med renter og afdrag, reduceret væsentlig del min ven og hans families ”kviklån” med høje renter uden afdrag. Lige nu har han primært restance hos mig.

Aktier

I den seneste tid har jeg øget min andel af aktier i den samlet portefølje. I 2021 vil jeg fortsætte med at øge min aktieandel, da det er likvide investering.

Jeg har besluttet at ejendomme og aktier skal være de primære aktiver i min portefølje, med ca. lige vægtning hen mod målet i 2025. Dvs. en stor andel af investeringsmidlerne skal bruges på køb af aktier i de kommende år. Lige nu udgør fordelingen 54% (ejendomme) og 32% (aktier).

Det kræver en solid investeringsstrategi for aktieporteføljen med risikostyring. Jeg vil fortsætte med nedenstående investeringsstrategi, jeg fremsatte i 2020 med lidt modifikationer.

Investeringsstrategi – Aktier

Igennem mine erfaringer og tilegnet viden om aktieinvesteringer de seneste seks/syv år, er jeg kommet frem til at følgende fem elementer skal indgå i min aktieportefølje.

  • Index-fonde: Giver en stor risikospredning for en forholdsvis lav omkostning.
  • Kvalitet aktier: Aktier i selskaber med stor finansiel styrke giver bedre afkast end det modsatte tilfælde.
  • Udbytte aktier: Aktier med højt direkte udbytte giver bedre afkast end aktier med lavt eller intet udbytte.
  • Momentum aktier: Aktier der har klaret sig godt i den seneste tid, vil være tilbøjelige til fortsætte med at stige.
  • Value aktier: Lavt vurderede valueaktier vil være tilbøjelige til at give et bedre afkast i fremtiden, end højt vurderede aktier.

Jeg har lige nu 2 forskellige depoter til investering i aktier.

Depot 1: Depot for langtidsinvestering, “Passive” investering – [40 %], indeholdende 4 Sparindex investeringer.

Depot 2: Depot for udbytte og kvalitetsaktier, “Passive” investering – [40 %].

I Depot 2 har jeg også de udvalgte aktier, “Aktive” investering – [20 %], indeholdende momentum & value aktier. For nemheds skyld har jeg ikke valgt at oprette en 3. depot til dette, som oprindelig tænkt.

De angivet fordelinger af midlerne i de tre aktiegrupperinger i 2 depoter er den ønsket fordeling op mod målet i 2025. Jeg har taget hul på denne rejse og fordelingen i løbet af år 2020.

Jeg vil i den kommende tid skrive et indlæg om fordeling i min aktiebeholdning op i disse grupperinger for at kaste lys over hvor mange procent de enkelte grupper udgør i min portefølje.