Status for året – 2020

Her er det fremsatte delmål for året 2020.

 • Min portefølje januar 2020:                   1 170 000 kr. 
 • Mit delmål for januar 2021:                   1 450 000 kr.

Delmålet for vækst i porteføljen for året 2020 på +280 000 kr. kommer af et kontant indskud til investeringen på 12500 kr. x 12 = 150 000 kr. Hertil en forventning om afkast før skat på ca. 130 000 kr.

Status pr. 01. Jan. 2021

December har også været en fantastisk måned hvor aktier fortsat med at stige. Det lykkedes dermed at komme ud af året med et fint positivt afkast på mine aktieportefølje på ca. 4%. Med det fine resultat i december 2020, blev det samlet afkast for år 2020 +12,9%.

Mit fremsat delmål for året om en samlet forøgelse af porteføljen på 280 000kr. blev mødt med 128% hvilket svarer til +356 986 kr. Det er fantastisk tilfredsstillende resultat hvor 180 395 kr. er det sidsatte beløb til investering og 176 591 kr. er årets afkast.

Med udgangen af 2020 har jeg været i gang med at investere i 7 år. Med årets resultat udgør min samlet portefølje 1 549 524 kr. Dermed er målet fremsat ultimo 2025 opnået med 51,7%.

Af den samlet portefølje udgør afkastet for perioden 485 741 kr. Det svarer til en samlet afkast på 45,7% for perioden af det investeret beløb på 1 063 783 kr.

Mine investeringer pr. 01. Jan. 2021

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har for året givet en afkast på 10,4%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 08.01.2021.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte og udvalgte aktier: Jeg har i år 2020 modtaget udbytte i følgende aktier, samlet 6409 kr.

Udbytte for året 2020

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 08/01/2021. Jeg har således 24 aktier i min beholdning.

Herunder ses udvikling af Nordnet porteføljen.

Udvikling i 2020

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. Dec. 2020

November har været en fantastisk måned hvor særligt aktier har vendt stærkt tilbage. November blev også måneden hvor flere milepæle nået. 119% af det fremsatte mål/budget for hele året, for samlet opsparing og afkast på +280 000 kr. er allerede nået i november. Min samlet portefølje har passeret 1,5 mio. kr. i samlet værdi hvilket er +50% af det fremsatte mål for ultimo 2025. Dette er sket efter knap 7 års investeringsrejse.

 • + 35116 kr. (aktier)
 • + 55441 kr. (samlet afkast)
 • + 119% af fremsatte budget for 2020 nået.
 • + 50% af målet for ultimo 2025 nået
 • + 1,5 mio. kr. samlet portefølje

Privat har vi solgt, ryddet og fraflyttet vores privat bolig pr. 01. december. Så meste af november har stået på pakning og flytning. Lige nu bor vi i en af vores egne investeringslejligheder på 60 kvm. i Horsens C. Det er lidt trængt, men det har dog sine fordele :). Inden længe skal det nye byggeprojekt underskrives.

Investeringsmæssigt har aktierne klaret sig rigtig godt i november og jeg har ligeledes øget aktieinvesteringen i løbet af måneden.

Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 502 519 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 332 519 kr. Det svarer til 119% af det fremsatte mål for året. Det er meget tilfredsstillende at målet er passeret allerede i ultimo november. Fordeling af min portefølje ses herunder.

Oversigt over investeringer & afkast

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 11 måneder, udgør således 11,9 %. Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Status for samlet portefølje & afkast samt hidtil opnået resultat for året 2020

Mine investeringer pr. 01. Dec. 2020

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 11,0% ud fra årets 11 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 11,0% / 11 x 12 = 12,0%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Jeg har øget min aktieinvesteringer i løbet af november.

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 07.12.2020.

Udbytte og udvalgte aktier: Som skrevet sidst, har jeg nu solgt alle mine aktier hos SaxoInvestor og tilkøbt aktier i mit Nordnet depot. Det er med henblik på at holde alle aktierne samlet et sted for nemheds skyld.

Jeg har for november måned modtaget udbytte i følgende to aktier, Norsk Hydro og Tryg.

Udbytte for november måned

I november har jeg købt aktier i følgende 4 selskaber.

Aktier købt i november

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 07/12/2020. Jeg har således 22 aktier i min beholdning.

Aktiebeholdning med udvalgte aktier, Nordnet

Herunder ses udvikling af Nordnet porteføljen.

Udvikling, Portefølje i Nordnet

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr. 01. Nov. 2020

Den største nyhed i oktober måned var at vores hus blev solgt. Det er skønt at vi nu kan komme videre med vores husprojekt. Vi skal midlertidigt flytte ud bo i ene af vores egen lejlighed. I mellemtiden skal vores nyt hus planlægges og bygges. Vi regner med at have vores nyt hus flytteklar senest et års tid fra nu 🙂

Privat bolig solgt i oktober 2020

Investeringsmæssigt har aktierne samlet set givet et lille negativ afkast op knap 7000 kr. i oktober måned. Ellers har huslejeindtægterne fra mine ejendomsinvesteringer været gode nu med alle fire lejligheder udlejet. Ligeledes fortsætter min P2P udlån med at give gode afkast.

Saxo Bank meddelte at de vil sætte minimumskurtage op pr. 02. november 2020. Det betyder fx. de for danske aktier vil koste 14 kr. i minimumskurtage. Jeg synes lidt fidusen jeg satte for med at købe aktie op i små bider dermed går lidt tabt. Jeg har derfor valgt at sælge ud af min portefølje i Saxo Bank og købe aktierne tilbage i Nordnet. Det giver et nemmere overblik at holde alle aktier et sted. Jeg benytter mig også superlån belåningsmulighed i Nordnet. Derfor giver det god mening at holde aktierne samlet her.

Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 419 927 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 249 927 kr. Det svarer til 89% af det fremsatte mål for året. Jeg er således godt med i forhold til forudsat budget for året. Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringer & afkast

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 10 måneder, udgør således 8,4 %. Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Status for samlet portefølje & afkast samt hidtil opnået resultat for året 2020

Mine investeringer pr. 01. Nov. 2020

Ejendomme

Mine ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 9,3% ud fra årets 10 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 9,3% / 10 x 12 = 11,2%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Jeg har valgt at sælge ud af min portefølje i Saxo Bank og købe en del af aktierne tilbage i Nordnet. Jeg har således nu kun 2 forskellige depoter i Nordnet.

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 06.11.2020.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Jeg har i perioden marts til og med oktober haft en portefølje i Saxo Bank (SaxoInvestor) for udbytte aktier. Afkastet for porteføljen i perioden blev 34%.

Afkastet på min Saxo Investor portefølje for perioden marts – oktober 2020

Pga. ændret handelsvilkår hos SaxoInvestor har jeg nu valgt at sælge alle mine aktier og købe nogle af dem tilbage via mit Nordnet konto. Mit afkast på de enkelte aktier for perioden i SaxoInvestor er vist herunder.

Afkast på de enkelte aktier, Depot i SaxoInvestor

Herunder er mit tab på de enkelte aktier for perioden vist.

Tab på de enkelte aktier, Depot i SaxoInvestor

Jeg har i oktober fået følgende udbytter i mit Saxo bank depot.

Modtaget udbytte i oktober, depot i SaxoInvestor

Herunder ses min beholdning af udvalgte aktier jeg nu har i Nordnet, som det ser ud pr. 06/11/2020. Jeg har således 20 aktier i min beholdning.

Aktiebeholdning med udvalgte aktier, Nordnet

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr 01. Okt. 2020

September måned har været en god måned hvor jeg kom i gang med undervisningsforløbet “Millionærklubben” i Horsens ungdomsskole. Forløbet består af 5 undervisningsaftner à 2 timer, som startede d. 09. september.

Millionærklubben – afholdt i Horsens ungdomsskole

D. 17/09 afholdte jeg mit første foredrag om ejendomsinvestering “Investering i ejendomme” på cafe Grus i Horsens. Det var et vellykket foredrag hvor jeg gennemgik mine ejendomsinvesteringer og rejsen. Der blev stillet en masse spørgsmål både under og efter foredrag. Det var en fed oplevelse med et meget engageret publikum.

Foredrag “Investering i ejendomme”

Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 378 613 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 208 613 kr. Det svarer til 74% af det fremsatte mål for året. Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringer & afkast

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 9 måneder, udgør således 8,0 %.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Okt. 2020

Ejendomme

Sidst i september blev den første termin betalt for sambelåningen. Mine ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 7,56% ud fra årets 9 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 7,56% / 9 x 12 = 10,1%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 05.10.2020.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Porteføljen består således af 24 aktier. Afkastet for porteføljen udgør nu 29 %.

Afkast for udbytte aktier, Depot i Saxo bank

Således ser min beholdning ud pr. 05.09.2020.

Beholding af udbytteaktier, depot i Saxo Bank

Jeg har i september fået følgende udbytter i mit Saxo bank depot.

Modtaget udbytte i september, depot i Saxo Bank

Herunder ses de udbytte aktier jeg har i Nordnet, som det ser ud pr. 05/10/2020.

Aktiebeholdning med udvalgte aktier, Nordnet

Jeg har i september fået udbytte af min beholdning i Selvaag Bolig i mit Nordnet depot.

Modtaget udbytte i september, depot i Nordnet

P2P Udlån

Her er status på min udlånsportefølje for året.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr 01. September 2020

Jeg præsenterer her den samlet udvikling for både juli og august måned. Juli og august har været nogle gode måneder med gode afkast og pæne rebound i aktier.

Juli måned har været en meget travl måned. Jeg fik en ny lejer i ene af mine lejligheder pr. 01. august, så denne skulle gøres flytteklar. Lejligheden skulle have en omgang maling som jeg selv stod for at udføre. Ellers skulle der monteres et nyt blandingsbatteri til badeværelset som jeg hyrede en VVS’er til at ordne.

Pr. 1. juli overtog jeg min 4. lejlighed. Der var en række ting der skulle bringes i orden i lejligheden før den kunne lejes ud:

 • Gulvet skulle slibes og lakeres
 • Hele lejligheden skulle males ad 2 omgange
 • Nyt toilet skulle monteres i badeværelse
 • Nyt spotlys blev sat på i badeværelse
 • En nyere komfur blev bragt op og installeret
 • Emhætte blev monteret og elinstallation lavet
 • Grundig rengøring

Jeg fik hyrede håndværker til fleste af opgaverne da jeg også havde meget travlt på mit primære arbejde pga. deadlines og oveni funktion som sommerferie afløser på forskellige andre projekter. Vi havde sent sommerferie (de første 2 uger i august). Så alle opgaver skulle bringes i orden inden sommerferien. Lejligheden blev lejet ud pr. 15. august.

Derudover fik jeg afholdt den 3. kursus i rækken “Investering i Praksis” hos cafe Grus i Horsens d. 27. juli, som gik rigtig godt. Så det skulle der også forberedes til i perioden. Det blev en velfortjent sommerferie da vi kom dertil.

Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 353 590 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 183 590 kr. Så jeg er godt på vej til at imødekomme de fremsatte mål for året, trods for økonomisk tilbageslag pga. Corona. Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringerne & afkast

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 8 måneder, er således 6,8 %.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025. Dette svarer til en stigning på 25% i beholdning, blot på 2 måneder. Denne stigning skyldes blandt andet indskud af depositum/forudbetalt husleje for min 4. lejlighed i porteføljen.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Sep 2020

Ejendomme

Min 4. lejlighed blev forberedt og udlejet d. 15. august. Dermed har jeg nu i alt 4 lejemål, alle beliggende i samme lejlighedskompleks i Horsens C.

Jeg har i forbindelse med købet af min 4. lejlighed til porteføljen, omlagt de eksisterende 3 enkelte lån til et samlet et samlet lån. Jeg har beregnet likviditetsbudgettet før og efter lånomlægning. Det ses deraf at der er skabt en positiv pengestrøm i systemet efter låneomlægningen. Inden omlægning, skulle jeg finde penge fra egen lomme for at betale rente og afdrag, hvilket som udgangspunkt ikke er et sundt system. Men det har dog været min prioritet at opbygge et solidt fundament. Det er skønt at jeg nu med sambelåning og endda fast rente over 30 år, kan sikre en pengestrøm.

Likviditetsbudget før og efter omlægning af lån

Den overskydende likviditet skyldes ikke mindst at jeg har fået lejeindtægt fra den 4. lejlighed. Men det skal også bemærkes at den samlet afdrag er blevet sat ned igennem lånomlægningen.

Det skal også bemærkes at en del af indskuddet til den nye lejlighed er finansieret af friværdien i de 3 andre lejligheder. Dette kan ses på oversigten herunder hvor det fremgår at den indskudte egenkapital kun er steget med 16 204 kr. Det betyder også at den samlet afkast er knap 11% efter omlægning, i forhold til 10% før omlægning.

Indskudt kapitalt og afkast i procent før og efter omlægning af lån

Men det ses at gælden er gået op med 817 932 kr. Lejligheden er erhvervet til 737 500 kr. Der er knap 70 000 kr. brugt til omkostninger til banken og afgifter i forbindelse med omlægning af de 3 lån og oprettelse af denne én samlet lån. Det er en omkostningstungt proces, men tingene er gjort lettere i fremtiden.

Mine ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 6,88% ud fra årets 8 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 6,88% / 8 x 12 = 10,3%.

Samlet ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Herunder ses min beholdning i månedsopsparingskontoen i Nordnet, pr. 07.09.2020.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Jeg har købt følgende aktier til porteføljen med udbytte aktier i Saxo Bank i juli. I august har jeg ikke handlet nogen aktier.

Udbytteaktier købt til Saxo bank depotet

Porteføljen består således af 24 aktier. Afkastet for porteføljen udgør nu 27,5%.

Afkast, Depot i Saxo Bank

Således ser min beholdning ud pr. 07.09.2020.

Beholdning af udbytteaktier, depot i Saxo bank

Jeg har i august fået følgende udbytter i mit Saxo bank depot.

Modtaget udbytte i august, depot i Saxo Bank

Herunder ses de udbytte aktier jeg har i Nordnet, som det ser ud pr. 07/09/2020.

Aktiebeholdning med udbytteaktier, Nordnet

Jeg har i august fået udbytte af min beholdning i Selvaag Bolig i mit Nordnet depot.

Modtaget udbytte i august, depot i Nordnet

P2P Udlån

Jeg har siden sidst lave to nye udlån i min udlånsportefølje. Status for året ser således ud.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr 01. Juli 2020

Juni blev den tredje måned i træk med en positiv afkast på min aktiebeholdning på i alt 5591kr. Dermed udgør det samlet tab i aktieværdi for årets første 6 måneder -43445kr.

Jeg har nu overtaget min 4. lejlighed til porteføljen d. 01/07/2020. Jeg planlægger at udleje pr. 01/08/2020.

Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 281 821 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 111 821 kr. Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringerne & afkast (juni)

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 4 måneder, er således 4,5 %.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Juli 2020

Ejendomme

Lige nu er alle mine 3 lejligheder lejet ud. Ene af lejemålene er blevet opsagt og den ny lejer er fundet og flytter ind pr. 01. august. Jeg fik den 4. lejlighed pr. 01. juli som lige nu forberedes til at blive lejet ud pr. 01. august.

Mine ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 4,88% ud fra årets 6 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 4,88% / 6 x 12 = 9,76%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Med henblik på langtidsinvestering, fik jeg i årets start lavet en månedsopsparingskonto i Nordnet. Jeg fik opsat en automatisk investering og påtænker generelt at investere 8000 kr./måned. Dog har jeg valgt at reducere investeringen til 4000 kr./måned fra maj og lidt frem i den kommende tid, for at få lidt likviditet til forskellige private projekter.

Herunder ses min beholdning, pr. 15.07.2020. Min afkast er gået fra at være +0,29% sidst april til +3,52% i skrivende stund (15.07.2020).

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Jeg har købt følgende aktier til porteføljen med udbytte aktier i Saxo Bank i Juni.

 • Betsson AB (tilkøb)
 • Selvaag Bolig ASA (tilkøb)

Der er købt ind for mindre beløb i hver aktier ca. for 700 kr,, hvilket netop er fordelen ved Saxo Bank. Porteføljen består således af 23 aktier. Afkastet for porteføljen udgør nu 23,8%.

Afkast for Udbytte aktier, Depot i Saxo bank

Således ser min beholdning ud pr. 15.07.2020.

Beholdning af udbytteaktier, depot i Saxo bank

Jeg har i juni fået følgende udbytter.

Modtaget udbytte i juni, depot i Saxo Bank

Herunder ses de udbytte aktier jeg har i Nordnet.

Aktiebeholdning med udbytteaktier, Nordnet

P2P Udlån

Min udlånsportefølje fortsætter med at give en solid afkast. Status for året ser således ud.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr 01. Juni 2020

Maj blev den anden måned i træk med en positiv afkast på min aktiebeholdning på i alt 10599kr. Dermed udgør det samlet tab i aktieværdi for årets første 5 måneder -49036kr.

Generelt har jeg holdt lidt tilbage med at købe aktie for tiden. Jeg har dog købt lidt ind til min Saxo bank portefølje. Jeg valgte for maj at reducere beløbet til månedsopsparing i Nordnet ned til 4000kr./måned fra 8000kr. Dette fastholder jeg foreløbigt, primært for at få lidt likviditet til forskellige private projekter vi har gang i. Desuden har aktierne fået en forholdsvis “hurtig” stigning, hvor reelt økonomien ser noget skidt ud, også i den nærmeste fremtid. Så jeg vil ikke være overrasket hvis der kommer en nedtur igen. Så derfor holder lige lidt tilbage med større opkøb for tiden.

Vi har pr. 01. juni overtaget vores byggegrund hvor vi har indskudt 20% selv. Hertil har der været udgifter til tinglysning, sagsbehandling osv.

Privat byggegrund købt

Vi vil til at bygge nyt, når vi får solgt vores nuværende bolig. I den forbindelse afventer der også udgifter til tilstand-, el- og energirapporter. Vi har fået fotograferet huset og annoncen er også bragt på nettet og blevet trykt i avis.

Privatbolig sat til salg

Sidst i maj blev et af mine lejemål opsagt, med fraflytning midt august. Jeg regner blot med lejligheden skal have en omgang maling efter udflytning, og ellers klar til nye lejer pr 01. september. Jeg har gentrygt annoncen på boligprotal.

Ledigt lejemål, annonce oprettet på BoligProtal.

Jeg overtager min 4. lejlighed til porteføljen d. 01/07/2020. Jeg planlægger at renovere badeværelset og køkkenet og håber på at kunne udleje pr. 01/08/2020.

Med fortsat stigning i aktierne i april og takket være indtægterne fra ejendomsinvesteringerne og P2P udlån kom det samlet afkast fra alle mine investeringer i årets første fem måneder op på 15150 kr. Dette er trods et samlet tab i aktieværdi på knap 49 000 kr., takket være min diversificeret portefølje. Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 244 266 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 74 266 kr. Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringerne & afkast (maj)

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 4 måneder, er således -0,1%.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Juni 2020

Ejendomme

Lige nu er alle mine 3 lejligheder lejet ud. Ene af lejemålene er blevet opsagt og skal genudlejes igen med overtagelse omk. d. 01. september. Mine ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 5,09% ud fra årets 5 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 5,09% / 5 x 12 = 12,2%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Med henblik på langtidsinvestering, fik jeg i årets start lavet en månedsopsparingskonto i Nordnet. Jeg fik opsat en automatisk investering og påtænker generelt at investere 8000 kr./måned. Dog har jeg valgt at reducere investeringen til 4000 kr./måned fra maj og lidt frem i den kommende tid, for at få lidt likviditet til forskellige private projekter.

Jeg har således købt i februar, marts og april for 8000 kr./måned og i maj for 4000 kr. Herunder ses min beholdning, pr. 02.06.2020. Min afkast er gået fra at være -5,33% sidst april til +0,29% start juni.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Jeg har købt følgende aktier til porteføljen med udbytte aktier i Saxo Bank i Maj.

 • Vale SA
 • Unilever plc
 • Arcelor Mittal
 • Kinder Morgen Inc.
 • Betsson AB
 • Ambu A/S
 • Selvaag Bolig ASA (tilkøb)
 • Royal Dutch Shell Plc (tilkøb)

Der er købt ind for mindre beløb i hver aktier, hvilket netop er fordelen ved Saxo Bank. Pengene til køb er kommet af en overførsel på 2800kr samt ved salg af følgende aktier.

 • Salmar ASA (solgt fuldt ud)
 • Mowi ASA (behoding reduceret ca. 50%)
 • ISS (behoding reduceret ca. 50%)

Porteføljen består således af 23 aktier. Afkastet for porteføljen udgør nu 23,8%.

Afkast for Udbytte aktier, Depot i Saxo bank

Således ser min beholdning ud pr. 02.06.2020.

Beholdning af udbytteaktier, depot i Saxo bank

Jeg har i maj fået følgende udbytter.

Modtaget udbytte i Maj, depot i Saxo Bank

Herunder ses de udbytte aktier jeg har i Nordnet.

Aktiebeholdning med udbytteaktier, Nordnet

I mit depot i Nordnet modtog jeg følgende udbytte i maj.

Modtaget udbytte i Maj, depot i Nordnet

P2P Udlån

Min udlånsportefølje fortsætter med at give en solid afkast. Status for året ser således ud.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr 01. Maj 2020

Januar 2020 – marts havde mine aktier en samlet tab i aktieværdi for årets første 3 måneder på -75311 kr. April blev den første måned med en positiv afkast på i alt 15676kr. Dermed udgør det samlet tab i aktieværdi for årets første 4 måneder -59635kr.

Generelt har jeg reduceret lidt i min aktiebeholdning hos Nordnet, som stod med positive afkast. Jeg har også valgt at reducere beløbet til månedsopsparing ned til 4000kr./måned fra 8000kr. tidligere. Dette er for at få lidt likviditet til forskellige private projekter vi har gang i for tiden. Jeg vil derfor ikke investere så meget i aktier i den kommende tid. Vi har nemlig købt en byggegrund hvor vi skal indskyde 20% selv. Herudover har der været udgifter til tinglysning, sagsbehandling osv. Planen er at vi skal bygge nyt når vi får mulighed for det. Vores nuværende bolig er også sat til salg i den forbindelse, hvor der også vil være udgifter til diverse rapporter som tilstand, el og energi samt fotografering.

Privatbolig sat til salg

April blev også måneden hvor jeg på vegne af mit selskab underskrev købsaftalen på den ene lejlighed fra ejendomsporteføljen som hidtil ligger i privatregi. Lejligheden overtages af mit Holdingselskab d. 01/07/2020 for 650000kr. Det er min første lejlighed jeg købte til porteføljen i sommer 2016 for 620000kr.

I januar underskrev jeg en købsaftale på den 4. lejlighed til porteføljen som skal overtages d. 01/07/2020. Øvelsen med at flytte lejligheden fra privatregi over i selskabet er for at lave en sambelåning på alle 4 lejligheder i forbindelse med lånoptagelsen til den 4. lejlighed. Jeg har således opsagt alle de eksisterende lån sidst i april og har lagt fast på at optage en 30 års fastforrentet obligationslån til 1%, som jeg har en fastkursaftale på i kurs 97,1.

Ejendomsportefølje på 4 lejligheder til 01/07 sikret med en sambelåning

Det er generelt dyrt med alle de omkostninger der er i at lægge lånet om osv. Men set i lyset af at det giver en tryghed over de næste 30 år, hvor man kender sine faste udgifter til finansiering, er det super godt at låse sig fast til en så billig rente. Jeg har også sammensat det så der vil komme positive pengestrøm i driften. Det er alt afgørende for en succes investering, men har hidtil ikke været tilfældet. Jeg vil inden længe lave en mere uddybende indlæg om sambelåningen, hvor man kan se hvordan pengestrømmen er nu og kommer til at blive efterfølgende.

Med lidt “rebound” i aktierne i april og takket være indtægterne fra ejendomsinvesteringerne og P2P udlån kom det samlet afkast fra alle mine investeringer i årets første fire måneder tæt på 0 kr. Dette er trods et samlet tab i aktieværdi på knap 60 000 kr. Det beviser vigtigheden af en diversificeret portefølje. Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 208 647 kr. Dette svarer til en fremgang af min samlet portefølje i år på 38 647 kr. (udgjort alene af sidesat opsparing til investeringen). Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringerne & afkast (april)

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 4 måneder, er således -0,1%.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Maj 2020

Ejendomme

Alle mine 3 lejligheder er lejet ud og der har ikke været andet end tvunget tomgang i dem. Min ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 4,52% ud fra årets 4 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 4,52% / 4 x 12 = 13,56%. Hvilket tegner til at være en god afkast for året.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Langtidsinvestering: Med henblik på langtidsinvestering, fik jeg i årets start lavet en månedsopsparingskonto i Nordnet. Jeg fik opsat en automatisk investering og påtænker generelt at investere 8000 kr./måned. Dog har jeg valgt at reducere investeringen til 4000 kr./måned fra maj og lidt frem i den kommende tid, for at få lidt likviditet til forskellige private projekter.

Jeg har således købt i 3 måneder, februar, marts og april for 8000 kr./måned. Herunder ses min beholdning, pr. 01.05.2020. Min afkast er gået fra at være -17,39% sidst marts til -5,33% sidst april.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Jeg har købt endnu en aktie (Royal Dutch Shell Plc A) til porteføljen med udbytte aktier. Aktien er i skrivende stund faldet med 41% i år pga. faldet i olieprisen og står til at give en udbyttebetaling på ca. 10% af kursen (2019 niveau). Med købet af Royal Dutch Shell består porteføljen af 17 aktier i alt, hvor alle de andre aktier blev købt i løbet af marts efter det store fald. I april fik jeg suppleret lidt op i mine Equinor aktier. Afkastet for porteføljen udgør nu 15%.

Afkast for Udbytte aktier, Depot i Saxo bank

Således ser min beholdning ud pr. 01.05.2020.

Beholdning af udbytteaktier, depot i Saxo bank

Jeg har pr. 07.04.2020 modtaget udbytte for min beholdning af 4 Topdanmark A/S aktier, på i alt 34 kr.

Herunder ses de udbytte aktier jeg har i Nordnet. Jeg vil egentlig gerne have samlet alle udbytte aktierne et sted, hos Saxo Bank. Men overførsel af nordiske værdipapirer fra Nordnet koster 150 DKK/fondskode eller maks. 450 DKK i alt. Men jeg vil få brug for at benytte mig af belåning med sikkerhed i aktier, som Nordnet tilbyder til attraktive renter. Så derfor venter jeg med at flytte værdipapirerne over til Saxo Bank.

Aktiebeholdning med udbytteaktier, Nordnet

Siden sidst har jeg solgt ud af min aktiebeholdning i Frontline med en gevinst for at skaffe penge til vores private projekter. Der er ikke modtaget nogen udbyttebetaling i april.

Udvalgte aktier: Min portefølje med de 2 udvalgte aktier forbliver stadig med tab. Jeg beholder disse aktier, da vurderer at der er potentiale i dem. jeg nåede dog at sælge halvdelen af mine Torm aktier med gevinst sidst i april.

Aktiebeholdning med udvalgte aktier, Nordnet

P2P Udlån

Min udlånsportefølje fortsætter med at give en god afkast. Status for året ser således ud.

Udlånsportefølje & Afkast

Status pr 01. April 2020

Januar 2020 – nu: Mine aktier har fortsat givet negative afkast i marts måned. For marts måned blev tabet i værdi -35000 kr. Dette svarende til en samlet tab i aktieværdi for årets første 3 måneder på (-75311kr., svarende til -29,9%).

Den primær årsag til tabet i marts skyldes fortsat coronavirus. Mange lande over hele verden, har ligesom Danmark “lukket landet ned” for at minimere smitten. Det er negativt for økonomien på den korte bane. Lars Tvede (forfatter, serieiværksætter og finansmand) giver her sit bud/syn på aktiemarkedet på den korte og lange bane i Millionærklubben (fra 30. marts 2020).

Fald i aktier betyder samtidig at der er kommet gode opkøbsmuligheder. Jeg har således købt lidt spredt til min langsigtet udbytteportefølje igennem min konto i Saxo bank.

Det større tab på min aktiebeholdning har betydet at det resulterende afkast for marts måned blev negative på -28839 kr. Det skal dog bemærkes at det dog ikke er et realiseret tab, men blot et tab på papiret. Hvorimod mine gevinster fra udlejning af mine 3 ejendomme og P2P lån, er realiseret gevinster. Min samlet portefølje, opgjort til dagens dato udgør således 1 159 962 kr. Dette svarer til en tilbagegang på 22579 kr. Se fordeling af min portefølje herunder.

Oversigt over investeringerne & afkast (marts)

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet ud fra resultatet fra årets første 3 måneder, er således -13,6%.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. April 2020

Ejendomme

Der er pr. 01.04.2020 flyttet en ny lejer ind på min ledige lejlighed i Horsens C. Dvs. det er lykkedes at udleje uden nogen tomgang. Generelt synes jeg at efterspørgsel har været lille i februar/marts måneder.

Jeg har haft min ledig lejlighed annonceret via Boligportal og Facebook Marketplace. Det er første gang jeg bruger Facebook Marketplace. Begge steder er annoncering som udgangspunkt gratis. Hos Boligportal brugte jeg knap 400 kr. for at bringe annoncen frem som foretrukket. Generelt har Facebook Marketplace givet en del flere henvendelser end Boligportal. Men flere henvendelser fra Facebook Marketplace har dog været lidt useriøse. Dog blev min lejer endelig fundet via. Facebook Marketplace.

Lejer fundet via. Facebook Marketplace

Min ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afkast på 2,20% ud fra årets 2 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 2,20% / 3 x 12 = 8,8%.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Ind til i starten af dette år, har jeg generelt haft et enkelt depot i Nordnet hvor jeg handlede fra. Heri lå alle typer aktier. Fra årets start, er jeg begyndt at arbejde med at opdele mine aktieinvesteringer i disse 3 forskellige depoter.

 • Langtidsinvestering, “Passive” investering – (Index investeringer & Kvalitet aktier)
 • Udbytte aktier, “Passive” investering – (Udbytte aktier)
 • Udvalgte aktier, “Aktive” investering

Langtidsinvestering: Til langtidsinvestering, har jeg lavet en månedsopsparingskonto i Nordnet. Jeg har opsat en automatisk investering sammen og påtænker at vil investere 8000 kr./måned hver måned fremadrettet. Således ser min opsætning for fordeling af investeringsbeviser i depotet.

Månedsopsparing og fordeling af investering i Nordnet

Jeg har således købt i 2 måneder, februar og marts for 8000 kr./måned. Herunder ses min beholdning, pr. 04.04.2020.

Beholdning i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Udbytte aktier: Jeg er nu kommet i gang med at købe aktier i mit depot i Saxo Bank. Jeg har anvendt muligheden for at foretage mindre opkøb, da der ikke er minimumskurtage. Jeg har således købt 16 aktier. Samlet set udgør omkostningen for alle handler kun 60 kr. og jeg har endda handlet nogle aktierne ad 2 omgange. Planen er at jeg fremover kun køber udbytte aktier igennem Saxo Bank. Således ser min beholdning ud pr. 04.04.2020.

Beholdning af udbytteaktier, depot i Saxo bank

Jeg har pr. 31.03.2020 modtaget udbytte for min beholdning af 6 Novo Nordisk aktier, på i alt 32 kr.

De udbytte aktier jeg allerede har i Nordnet, beholder jeg for nu. Jeg foretager dog ikke yderligere opkøb i dette depot i Nordnet.

Aktiebeholdning med udbytteaktier, Nordnet

Siden sidst har jeg inkluderet Frontline og Avance Gas Holding i oversigten for depot for udbytte aktier. Dette er da begge aktier har udbetalt udbytte i marts. Mowi har også udbetalt udbytte i marts.

 • Frontline: 3,98 Norsk kr./aktie = 1046 kr. (4,76 %)
 • Avance Gas H: 2,87 Norsk kr./aktie = 825 kr. (13,80 %)
 • Mowi: 2,60 Norsk kr./aktie = 228 kr. (1,80 %)

Udvalgte aktier: Min portefølje med udvalgte aktier er hårdt ramt af coronavirus kaos og lave oliepriser. Jeg beholder disse aktier, da vurderer at der er potentiale i dem.

Aktiebeholdning med udvalgte aktier, Nordnet

P2P Udlån

Min udlånsportefølje har givet en pænt afkast for marts måned. Status for året ser således ud.

Uslånsportefølje & Afkast

Status pr 01. marts 2020

Januar 2020 – nu: Mine aktier har igen givet negative afkast for februar måned på -23595 kr. Dette svarende til en samlet tab i aktieværdi for årets første 2 måneder på (-40237kr., svarende til -16,7%).

Den primær årsag til tabet i februar skyldes coronavirus. Tabet stod på den sidste uge i februar, hvor nyheden om coronavirus udbredelse udenfor Kina, trak overskrifter.

Trods pæne afkast fra udlejning af mine 3 ejendomme og P2P lån, blev det resulterende afkast for februar negative -10364 kr. Herefter udgør den samlet portefølje, opgjort til dagens dato, 1 182 541 kr.

Oversigt over investeringerne & afkast (februar)

Status for den gennemsnitlig afkast for året, regnet udfra resultatet fra årets første 2 måneder, er således -6,1%.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Marts 2020

Ejendomme

I uge 7 flyttede ene af mine lejere fra en lejlighed. Dog ophører lejekontrakten først sidst i marts. Jeg har malet og gjort lejligheden klar til genudlejning. Lejligheden er nu sat på markedet for at finde en ny lejer.

Min ejendomsinvesteringer har hidtil givet en afksat på 2,25% ud fra årets 2 første måneder. Det giver således en års gennemsnit på: 2,25% / 2 x 12 = 13,5 %.

Ejendomsinvesteringer og afkast

Aktier

Jeg er småt kommet i gang med at opbygge de 3 forskellige depoter til investering i aktier, indeholdende:

 • Langtidsinvestering, “Passive” investering – (Index investeringer & Kvalitet aktier)
 • Udbytte aktier, “Passive” investering – (Udbytte aktier)
 • Udvalgte aktier, “Aktive” investering – (Momentum & Value aktier)

Langtidsinvestering: Til langtidsinvestering, har jeg lavet en månedsopsparingskonto i Nordnet. Jeg har opsat en automatisk investering sammen og påtænker at vil investere 8000 kr./måned hver måned fremadrettet. Det første køb er således gjort for februar. Således ser min opsætning for fordeling af investeringsbeviser i depotet.

Månedsopsparing og fordeling af investering i Nordnet

Herunder ses min beholding, pr. 05.03.2020.

Beholding i Nordnet depot med langtidsinvesteringer

Jeg har pr. 26.02.2020 modtaget følgende udbytter af denne beholding.

 • Index DJSI World KL: 4,6 kr./aktie = 32,2 kr. (2,8 %)
 • Index Emerging Markets KL: 1,9 kr./aktie = 17,1 kr. (1,4 %)
 • Index Globale Akt Min Risk KL: 6,4 kr./aktie = 160 kr. (4,2 %)
 • Index OMX C25 KL: 5,4 kr./aktie = 32,4 kr. (2,3 %)

Udbytte aktier: Jeg har åbnet en depot i Saxo Bank med henblik på at bruge denne til at købe mine udbytte aktier. Fordelen ved Saxo Bank er at der ikke er minimumskurtage på handler. Herved er der større frihedsgrad til f.eks. at supplere i aktier med mindre opkøb, uden at skulle tænke på handlesomkostninger. Jeg har dog endnu ikke foretaget nogen handler.

Jeg købte 10.02.2020, 350 stk. Selvaag Bolig aktier til en pris på 59,50 Nok. / aktie, i alt 15459 Dkr. På dette niveau, forventes aktien at give en udbytte afkast på 7,8%. Herunder ses min nuværende aktiebeholding for udbytte aktier (pr. 05.03.2020) på min Nordnet konto. Der har ikke været nogen udbytte betaling i februar måned.

Aktiebeholding med udbytte aktier, Nordnet

Udvalgte aktier: Min portefølje med udvalgte aktier har været hårdt ramt i februar måned af coronavirus kaos. Jeg solgte mine aktier i D/S Norden til og supplerede i Torm og Frontline aktier. Siden hen solgte jeg også mine aktier i Norway Royal Salmon, Jyske Bank, Newmont Corporation & Barrick Gold Corporation, for at realisere de tilbageværende gevinster i aktierne.

Handler foretaget i februar

Hermed udgør min nuværende beholdning i denne kategori, af følgende aktier pr. 05.03.2020. Jeg beholder disse aktier, da jeg vurderer at der er potentiale i dem.

Aktiebeholding med udvalgte aktier, Nordnet

P2P Udlån

Min udlånsportefølje har givet en god afkast for februar måned. Status for året ser således ud.

Uslånsportefølje & Afkast

Status pr 01. februar 2020

Januar 2020 – nu: Mine aktier har givet negative afkast for januar måned (-16642 kr., svarende til -6,1% i forhold til niveauet ultimo 2019). Den større korrektion skyldes primært 4 årsager:

 • Coronavirus
 • Fald i mine rederiaktier (Tank & Tørlast)
 • Fald i aktien Maha Energy
 • Fald i aktien Gomspace

Coronavirus krisen har i starten af året sat sit præg på aktiemarkedet. Jeg havde en ureliseret aktie resultat på knap 10%, svarende til 23000 kr., i ultimo 2019. En store del af den urealiseret gevinst lå i mine rederiaktier som Frontline og Torm. Disse aktier har taget større dyk her i starten af året. Jeg holder fast i mine rederi aktier, Maha Energy samt Gomspace da jeg mener det bør rette sig op i løbet af 2020.

Min robust afkast i udlejningsejendomme samt P2P udlån, har resulteret i at den samlet tab for januar kun bliver -1698 kr., dvs. blot -0,14% af min samlet formue, opgjort til dagens dato.

Oversigt over investeringerne & afkast (januar)

Jeg har dog kunne afsætte omk. 19 000 kr. til investering i januar, hvilket betyder min samlet portefølje går op i værdi, og udgør følgende størrelser.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2020

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2020 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2020

Mine investeringer pr. 01. Feb 2020

Her er status på mine investeringer og afkast. Afkastet i [%] er målt direkte på basis af det investerede beløb på følgende vis: [Afkast i [%] = Afkast [kr.] / Investeret beløb [kr.] x 100], uden hensyntagen til tiden investeringen har stået på i det pågældende år, eller den løbende forøgelse af det investerede beløb.

Herunder præsenteres de enkelte investeringsaktiver og deres afkast. Jeg bruger forskellige platforme at investere igennem. Nogle af investeringerne foretages igennem mine selskaber men andre gøres i personlig regi, alt efter en vurdering af hvad der giver bedst mening ikke mindst overvejelse om tidshorisont for investeringen og skattetekniske forhold.

Ejendomme

Ejendomme udgør den største andel i min portefølje. Herunder fremgår mine udlejningsejendomme. Lejlighed 01 er købt i august 2016 I privat regi, mens de øvrige siden er købt igennem holding selskabet. I januar har jeg underskrevet på endnu et køb (lejlighed 04). Lejligheden skal først overtages til juli 2020. Lejlighederne 01 – 04 er beliggende i samme lejlighedskompleks og er dermed direkte sammenlignelige.

Oversigt over ejendomsinvesteringerne, lån & afkast

De forskellige typer lån, renter, samt afkastet på de enkelte ejendomsinvesteringer fremgår af tabellen foroven. Købspriserne indikerer prisstigningen på lejlighederne, men jeg har dog ikke taget det med i ansættelse af nuværende værdi.

I forbindelse med køb af lejlighed nr. 04, forsøger jeg nu at lave en samlet fælles lån til alle 4 ejendomme. Hensigten er at gøre min ejendomsporteføljen rentabelt i dem selv, alene med huslejeindtægter. Alle lejlighederne er i den forbindelse blevet beset og vurderet med udgangspunkt i de enkelte lejeindtægter af Nykredit. Jeg vil skrive nærmere om forholdene når jeg ved mere.

Af afkastet på de enkelte ejendomsinvesteringer ses det at min lejlighed 01 giver det bedste afkast, dels pga. den er erhvervet billigt sammenlignet med de andre og den lave rente der er på lånet (F-kort). Men den største faktor for en høj afkast er at jeg ikke løbende afdrager på den, hvilet betyder at jeg ikke binder flere penge i den samme investering hvilket med tiden giver lavere og lavere afkast målt på det samlede investerede beløb. 

Aktier

Som beskrevet i “Investeringsplan 2020“, har jeg besluttet at ejendomme og aktier skal være de primære aktiver i min portefølje, med ca. lige vægtning hen mod målet i 2025. Dvs. en stor andel af investeringsmidlerne skal bruges på køb af aktier i de kommende år. Det kræver en solid investeringsstrategi for aktieporteføljen med risikostyring, som jeg er begyndt at sætte i værk i januar. Jeg vil i år 2020 oprette 3 forskellige depoter til investering i aktier, indeholdende:

 • Depot for langtidsinvestering, “Passive” investering – [40 %] (Index investeringer & Kvalitet aktier)
 • Depot for udbytte aktier, “Passive” investering – [40 %] (Min. udbytte på omk. 4%)
 • Depot med udvalgte aktier, “Aktive” investering – [20 %] (Momentum & Value aktier )

Jeg er ikke helt i mål med at flytte rundt med aktierne i Nordnet. Jeg vil i det følgende præsentere dem opdelt i de 3 kategorier.

Depot for langtidsinvestering

Herunder ses depot for langtidsinvestering, “passive” investering. Af alle mine eksisterende aktier, har jeg kun kvalificeret mine Novo Nordisk aktier i denne kategori. Herudover har jeg opsat en månedsopsparing, 8000 kr. pr. måned i Nordnet med den viste fordeling. Der handles første gang d. 05. feb. 2020. Planen er at holde denne månedsopsparing uændret frem mit mål i 2025.

Depot for langtidsinvestering, “Passive” investering – (Index investeringer & Kvalitet aktier)

Depot for udbytte aktier

Herunder ses depot for udbytte aktier, “Passive” investering. Jeg har stillet krav om at der skal være en min. udbytte på omk. 4% for at kunne blive optaget i denne kategori. Af min aktiebeholdning, vil jeg flytte følgende 5 aktier over i denne kategori.

Depot for udbytte aktier, “Passive” investering – (Min. udbytte på omk. 4%)

Depot for momentum og value aktier

Mine øvrige aktier i beholdning har jeg lige nu lagt over i kategori for momentum og value aktier. Disse aktier er nu mere lagt over i denne kasse for at gøre mig selv opmærksom på at disse er “aktiv investering”. Dvs. jeg skal gå efter og vurderer om der er grundlag for at beholde dem, som jeg forudsætter skal være enten fordi der er momentum i aktierne eller at disse vurderes som value aktier.

Depot med udvalgte aktier, “Aktive” investering – (Momentum & Value aktier)

Samlet set udgør denne del den største andel af mine aktieinvesteringer. I virkeligheden ønsker jeg kun at den “aktive” investeringsdel skal udgøre 20% frem mod 2025.

Det er også denne gruppe af aktier som har givet mig største tab i januar. De er aktier med større volatilitet og der skal holdes aktivt øje med dem løbende.

Jeg vil i løbet af 2020 planlægge nærmere hvorledes handel i de enkelte deporter skal foretages, herunder antal aktier i hvert depot, faste overførelser mv. Dette vil jeg skrive et andet indslag om i løbet af året.

P2P Udlån

Jeg anvender pt. Mintos som det eneste P2P platform (Peer-to-peer lån (P2P) eller person-person lån) i min udlånsportefølje. Jeg satte de første investeringer i gang igennem Mintos i starten af Juli 2019. Størstedelen af mine udlånsportefølje udgøres af private udlån.

Jeg har umiddelbart ikke nogen planer om at øge min investering i Mintos eller påtage en anden crowdlending udlån i 2020. I januar har jeg og min ven oprettet den første af 2 privatudlån aftale, af de 2 planlagte i år på 50000 kr., for at få ham ud af ”kviklån” krisen. Under afsnittet P2P udlån her kan der læses nærmere om min vens ”kviklån” krise.

Herunder ses størrelserne på mine udlånsportefølje og den samlede afkast disse investeringer har genereret i januar 2020.

Oversigt over P2P – udlånsporteføljen